Αρχική

CRETAN TRANSFERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: Αρκαλοχώρι, Ηρακλείου Κρήτης
Α.Φ.Μ. 800654925 – Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 134327127000